KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 219/87 av den 26 januari 1987 om ändring av förordning (EEG) nr 1634/86 om tillämpningsföreskrifter för den kompletterande handelsmekanismen för olivolja och oljekakor som importeras till Portugal och om fastställande av det vägledande taket för import av olivolja och oljekakor till Portugal för 1987