Mål C-229/15: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 16 juni 2016 (begäran om förhandsavgörande från Naczelny Sąd Administracyjny – Polen) – Minister Finansów mot Jan Mateusiak (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artiklarna 18 c, 184 och 187 — Beskattningsbara transaktioner — Den beskattningsbara ekonomiska verksamheten upphör — Behållna varor för vilka det gjorts avdrag för mervärdesskatt — Justering av avdrag — Justeringsperiod — Beskattning enligt artikel 18 c i direktiv 2006/112 efter det att justeringsperioden löpt ut)