Sag T-12/08 P: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 6. maj 2009 — M mod Det Europæiske Lægemiddelagentur (Appel — personalesag — midlertidigt ansatte — invaliditet — ansøgning om fornyet prøvelse af en afgørelse om afslag på en første ansøgning om indkaldelse af invaliditetsudvalget — annullationssøgsmål — akt, der ikke kan anfægtes — bekræftende retsakt — nye og væsentlige faktiske omstændigheder — formaliteten — erstatning uden for kontrakt — ikke-økonomisk skade)