Zadeva C-339/16 P: Pritožba, ki jo je Republika Portugalska vložila 16. junija 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 19. aprila 2016 v zadevi T-556/15, Portugalska/Komisija