Asia C-339/16 P: Valitus, jonka Portugalin tasavalta on tehnyt 16.6.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-551/15, Portugalin tasavalta v. komissio, 19.4.2016 antamasta tuomiosta