Kohtuasi C-339/16 P: Portugali Vabariigi 16. juunil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 19. aprilli 2016. aasta määruse peale kohtuasjas T-556/15: Portugal versus komisjon