/* */

Mål T-46/12: Talan väckt den 1 februari 2012 — Chrysamed Vertrieb mot harmoniseringsbyrån — Chrysal International (Chrysamed)