Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/1750 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i uchylająca decyzję (WPZiB) 2015/607 (ATALANTA/5/2015)