Mål C-229/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sofiyski rayonen sad (Bulgarien) den 29 maj 2020 – P mot ”K” EOOD