Zadeva C-229/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sofiyski rayonen sad (Bolgarija) 29. maja 2020 — P/„K“ EOOD