Lieta C-229/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 29. maijā iesniedza Sofiyski rayonen sad (Bulgārija) – P/“K” EOOD