Predmet C-229/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. svibnja 2020. uputio Sofijski rajonen sad (Bugarska) – P protiv „K” EOOD