Дело C-229/20: Преюдициално запитване, отправено от Софийски районен съд (България) на 29 май 2020 година — П / „K“ ЕООД