Mål T-94/15: Tribunalens beslut av den 11 mars 2016 – Binca Seafoods mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Förordning (EU) nr 1358/2014 — Ingen förlängning av övergångsåtgärder vad gäller vattenbruksdjurs, enligt artikel 95.11 i förordning nr 889/2008 — Berättigat intresse av att få saken prövad saknas — Avvisning)