Mål T-141/14: Tribunalens beslut av den 1 februari 2016 – SolarWorld m.fl. mot rådet (Talan om ogiltigförklaring — Dumpning — Import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (det vill säga celler) med ursprung i eller avsända från Kina — Slutgiltig antidumpningstull — Undantag för import som omfattas av ett godtaget åtagande — Odelbarhet — Avvisning)