Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1176 av den 18 juli 2016 om avslutande av den partiella interimsöversynen avseende import av vissa gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand$