Lieta T-333/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 28. maija spriedums – Ntolas/EUIPO – General Nutrition Investment (“GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “GNC” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)