Cauza C-646/13: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 22 aprilie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Galați – România) – Casa Judeţeană de Pensii Brăila/E.S. [Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Securitatea socială a lucrătorilor migranți — Regulamentul (CE) nr. 883/2004 — Articolul 8 alineatul (1) — Aplicabilitatea convențiilor de securitate socială între state membre — Refugiat repatriat originar dintr-un stat membru — Realizarea unor perioade de muncă pe teritoriul unui alt stat membru — Cerere de acordare a unei prestații pentru limită de vârstă — Refuz]