Predmet C-620/19: Presuda Suda (prvo vijeće) od 10. prosinca 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesverwaltungsgericht – Njemačka) – Land Nordrhein-Westfalen/D.-H. T. u svojstvu stečajnog upravitelja imovinom društva J & S Service UG (Zahtjev za prethodnu odluku – Osobni podaci – Uredba (EU) 2016/679 – Članak 23. – Ograničenja prava predmetne osobe – Važan financijski interes – Ostvarivanje potraživanja u građanskim sporovima – Nacionalno zakonodavstvo koje upućuje na odredbe prava Unije – Porezni podaci o pravnoj osobi – Nenadležnost Suda)