Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/974 av den 17 juni 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker