Mål T-747/16: Tribunalens dom av den 23 april 2018 – Vincenti mot EUIPO (Personalmål — Tjänstemän — Social trygghet — Yttrande från invaliditetskommittén — Tillsättningsmyndighetens utrymme för skönsmässig bedömning — Artiklarna 53 och 78 i tjänsteföreskrifterna — Oriktig bedömning — Motiveringsskyldighet)