Asia T-747/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.4.2018 – Vincenti v. EUIPO (Henkilöstö — Virkamiehet — Sosiaaliturva — Työkyvyttömyyslautakunnan lausunto — Nimittävän viranomaisen harkintavalta — Henkilöstösääntöjen 53 ja 78 artikla — Arviointivirhe — Perusteluvelvollisuus)