Kohtuasi T-747/16: Üldkohtu 23. aprilli 2018. aasta otsus – Vincenti versus EUIPO (Avalik teenistus — Ametnikud — Sotsiaalkindlustus — Töövõimetuskomitee arvamus — Ametisse nimetava asutuse kaalutlusõigus — Personalieeskirjade artiklid 53 ja 78 — Kaalutlusviga — Põhjendamiskohustus)