Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/671 av den 28 april 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker