Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.7314 – Nordic Capital / Gina Tricot) Text s významem pro EHP