Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10045 — Eurazeo/IK Investment Partners/Questel) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 408/07