Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10045 — Eurazeo/IK Investment Partners/Questel) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 408/07