Mål C-19/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Belgien) den 11 januari 2019 – Belgiska staten mot Pantochim SA, i likvidation