Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 24. juli 2007 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB (ECB/2007/7) (2007/601/EF)