Meddelande till personer som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2013/255/Gusp och rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien