Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą 2020/C 331/07