Inkomst- och utgiftsredovisning för genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1