Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7918 – Indorama Netherlands/Guadarranque Polyester) (Text av betydelse för EES)