Mål T-32/15: Tribunalens dom av den 12 maj 2016 – GRE mot EUIPO (Mark1) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Mark1 — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)