Sprawa T-32/15: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2016 r. – GRE/EUIPO (Mark1) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Mark1 — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]