Predmet T-32/15: Presuda Općeg suda od 12. svibnja 2016. – GRE protiv EUIPO-a (Mark1) („Žig Europske unije — Prijava figurativnog žiga Europske unije Mark1 — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka(b), Uredbe (EZ) br. 207/2009”)