Sag T-32/15: Rettens dom af 12. maj 2016 – GRE mod EUIPO (Mark1) (EU-varemærker — ansøgning om EU-figurmærket Mark1 — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)