Věc T-32/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. května 2016 – GRE v. EUIPO (Mark1) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Mark1 — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“