Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7865 – LOV Group Invest/De Agostini/JV) (Text av betydelse för EES)