Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7865 – LOV Group Invest/De Agostini/JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG)