Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7726 – Coty/Procter & Gamble Beauty Businesses) (Text av betydelse för EES)