Skriftlig fråga E-7407/10 Charles Tannock (ECR) till kommissionen. EU-överenskommelse om banktjänstemännens bonusar