Den parlamentariska församlingen Euronests resolution om EU-medlemsstaternas och de östeuropeiska partnerländernas gemensamma ståndpunkter och farhågor om utrikespolitiken och de externa hoten mot deras säkerhet