Cauza C-383/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Polonia) la 11 iunie 2018 – Lexitor Sp. z o.o./Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej im. Franciszka Stefczyka cu sediul în Gdynia, Santander Consumer Bank S.A. cu sediul în Wrocław, mBank S.A. cu sediul în Varșovia