Lieta C-383/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 11. jūnijā iesniedza Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Polija) – Lexitor Sp. z o.o/Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. ar juridisko adresi Vroclavā, mBank S.A. ar juridisko adresi Varšavā