Byla C-383/18: 2018 m. birželio 11 d. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Lexitor Sp. z o.o / Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej im. Franciszka Stefczyka, įsteigta Gdynėje, Santander Consumer Bank S.A., įsteigtas Vroclave, mBank S.A., įsteigtas Varšuvoje