C-383/18. sz. ügy: A Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Lengyelország) által 2018. június 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Lexitor Sp. z o.o kontra Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie