Case C-383/18: Request for a preliminary ruling from the Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Poland) lodged on 11 June 2018 — Lexitor Sp. z o.o. v Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, having its registered office in Gdynia, Santander Consumer Bank S.A., having its registered office in Wrocław, mBank S.A., having its registered office in Warsaw