Υπόθεση C-383/18: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Πολωνία) στις 11 Ιουνίου 2018 — Lexitor Sp. z o.o κατά Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo — Kredytowa im. Franciszka Stefczyka που εδρεύει στη Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. που εδρεύει στο Βρότσλαβ, mBank S.A. που εδρεύει στη Βαρσοβία