Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettevõtetele antav riigiabi. On see tõhus ja tulemuslik?” (omaalgatuslik arvamus)